วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แหวนสลักชื่อเงินแท้


แหวนเงินแท้

สลักชื่อฟรี

ไม่ลอกไม่ดำ

ไซด์5 6 7 ราคา250 บาท

ไซด์ 8 9 10 ราคา 300 บาท
แบบที่1


แบบที่ 2

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
1. ชนิดสินค้า
2. แบบแหวน
3.ไซด์แหวน
4. ตัวอักษรบนแหวน(ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)
5. สีตัวอักษร(ทั้งสิบสองสี)
6. ชื่อเล่น(ที่จะติดต่อกลับ)
7. เบอร์โทร(ที่จะติดต่อกลับ)
8. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)
9. ส่งมาที่ mazi.ring.shop@gmail.com
10. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่
***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***
ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อ
ติดต่อ

แหวนสร้อย

แหวนสร้อย

ราคาชุดละ 120 บาท
สลักชื่อฟรี
แบบสร้อย
แบบที่1
แบบที่2
แบบแหวน
แบบที่1
แบบที่2

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

1. ชนิดสินค้า
2. แบบสร้อย
3. แบบแหวน
4. ไซด์แหวน
5. ตัวอักษรบนแหวน(ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)
6. สีตัวอักษร(ทั้งสิบสองสี)
7. ชื่อเล่น(ที่จะติดต่อกลับ)
8. เบอร์โทร(ที่จะติดต่อกลับ)
9. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)
10. ส่งมาที่ mazi.ring.shop@gmail.com
11. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่
***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***
ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อ

ติดต่อ
mazi.ring.shop@gmail.com

ป้ายชื่อและสร้อยชื่อ

ป้ายชื่อ สร้อยชื่อ ที่ห้อยโทรศัพท์

ราคาเริ่มต้น 29-59 บาท

สลักชื่อใหม่ฟรีแบบที่1 สร้อยข้อมือ
ราคา 39 บาท


แบบที่2 ที่ห้อยโทรศัพท์


ราคา 29 บาท

แบบที่ 3 ป้ายชื่อ


ราคา 39 บาท


แบบที่ 4 สร้อยชื่อ


ราคา 59 บาท

แบบสร้อย(เฉพาะแบบที่4)

แบบที่ 1
แบบที่ 2


แบบที่ 3พื้นหลัง
พื้นหน้า
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ


1. ชนิดสินค้า

2. แบบป้าย

3.แบบสร้อย(เฉพาะแบบที่ 4)

4. ตัวอักษรบนแหวน(ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)

5. เลขพื้นหลัง(ตัวเลข)

6. เลขพื้นหน้า(สีแหลือง,สีเขียว)

7. ชื่อเล่น(ที่จะติดต่อกลับ)

8. เบอร์โทร(ที่จะติดต่อกลับ)

9. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)

10. ส่งมาที่ mazi.ring.shop@gmail.com

11. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่

***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***

ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อ


ติดต่อ

mazi.ring.shop@gmail.com

กำไลสลักชื่อ

กำไรชื่อหรือกำไลสลักชื่อ

สลักชื่อฟรี

ราคา วงละ 180 บาท

มี 2แบบให้เลือกแบบที่ 1แบบที่2สีพื้นแบบที่ 2

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

1. ชนิดสินค้า
2. แบบกำไล
3. สีพืั้นกำไล(เฉพาะแบบที่2)


4. ตัวอักษรบนแหวน
6. ชื่อเล่น(ที่ติดต่อกลับ)
7. เบอร์โทร(ที่ติดต่อกลับ)
8. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)
9. ส่งมาที่
mazi.ring.shop@gmail.com
10. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่


***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***
ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อ

ติดต่อ
mazi.ring.shop@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แหวนสลักชื่อ สแตนเลสแท้

แหวนสแตนเลสแท้

สลักชื่อฟรี

ไม่ลอกไม่ดำราคาวงล่ะ 100 บาททุกไซด์
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

1. ชนิดสินค้า
2. แบบแหวน
3.ไซด์แหวน
4. ตัวอักษรบนแหวน(ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)
5. สีตัวอักษร(ทั้งสิบสองสี)
6. ชื่อเล่น(ที่จะติดต่อกลับ)
7. เบอร์โทร(ที่จะติดต่อกลับ)
8. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)
9. ส่งมาที่ mazi.ring.shop@gmail.com
10. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่

***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***

ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อ

ติดต่อ
mazi.ring.shop@gmail.com

แหวนสลักชื่อ สแตนเลส

แหวนสแตนเลส


สลักชื่อฟรี


ราคาวงล่ะ 50-70 บาท


แบบที่1 ราคา70 บาท

แบบที่ 2 ราคา 50บาท

ดูไซด์ของแหวน

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

1. ชนิดสินค้า
2. แบบแหวน
3.ไซด์แหวน
4. ตัวอักษรบนแหวน(ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)
5. สีตัวอักษร(ทั้งสิบสองสี)
6. ชื่อเล่น(ที่จะติดต่อกลับ)
7. เบอร์โทร(ที่จะติดต่อกลับ)
8. จัดส่งแบบ (ลงทะเบียน,Ems)
9. ส่งมาที่ mazi.ring.shop@gmail.com
10. ตรวจสอบการสั่งซื้อที่

***หมายเหตุ ลงทะเบียน -25 , Ems -40 บาท***
ทางร้านจะติดต่อกลับไปภายหลังได้รับการสั่งซื้อติดต่อ
mazi.ring.shop@gmail.com